Kapcsolat

On-line rendelés: hamarosan


Kérdéseit, észrevételeit várjuk az alábbi elérhetőségeken:
info@ahrmed.hu

Levélcím: 2132 Göd, Jégmadár u. 41.

Cég adatok:

Név: AHR MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 
2132 Göd, Jégmadár u. 41.

Cégjegyzék szám: 13-09-138555
Adószám: 22736574-2-13
Közösségi adószám: HU22736574


Az AHR MED weboldal jogi nyilatkozata

A www.ahrmed.hu oldal megnyitásával az azt megnyitó természetes személy, vagy jogi személy képviselője (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

- A www.ahrmed.hu weblapon (továbbiakban: weblap) található tartalom az AHR MED Kft . (továbbiakban Kiadó) szellemi tulajdona.

- A Kiadó fenntart minden, a weblap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weblaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények alapján jogi védelem illeti meg.

- A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy bármely részének (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és / vagy értékesítése. A weblap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából " a Felhasználó merevlemezére, vagy egyéb adathordozójára mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

- A Kiadó oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

- A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

- A laptól információkat átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti
információt,
b) a lapra utaló egyértelmű
hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

- A Kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.